WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Badania

 

  

Działalność badawcza Katedry obejmuje następujące zagadnienia:

 • badanie stanu technicznego oraz ustalenie stopnia bezpieczeństwa budowli przemysłowych i innych,
 • badanie wpływu eksploatacji górniczej na istniejącą zabudowę powierzchni oraz prognozowanie zmian stabilności i trwałości konstrukcji budowlanych,
 • opracowanie zasad prowadzenia wyceny obiektów budowlanych,
 • opracowanie technologii wykonywania prac pomiarowych związanych z ustawianiem i modelowaniem przestrzennego kształtu urządzeń mechanicznych i obiektów,
 • badanie przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych i budowli inżynierskich wraz z interpretacją geometryczną i budowlaną,
 • wykorzystanie techniki termowizyjnej w ocenie stanu technicznego obiektów przemysłowych, budynków mieszkalnych, rurociągów i innych,
 • opracowanie nowoczesnych technologii pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych i pomiarów przemieszczeń z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych i techniki satelitarnej GPS,
 • wykorzystanie techniki satelitarnej RTK-GPS do rozwiązywania różnego typu zagadnień inżynierskich,
 • wyznaczanie położenia przewodów i urządzeń podziemnych a także pustek podpowierzchniowych metodami bezinwazyjnymi,
 • modelowanie obiektów na podstawie chmur punktów pozyskanych różnymi technologiami pomiarowymi,
 • prowadzenie badań diagnostycznych w analizie stanu technicznego i geometrii tras szynowych,
 • zastosowanie zróżnicowanych technik pomiarowych na potrzeby określenia geometrii tras szynowych, a także sporządzenia projektów regulacji osi torów.
© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH